Aktualnie firma produkuje dwa aktywatory ACTIV PROECO.

Nasze aktywatory mają nie tylko zastosowanie przy spalaniu węgla, ale też w przypadku spalania paliw płynnych takich jak: olej opałowy średni, olej opałowy ciężki tzw. mazut, paliwa okrętowe, oleje popirolityczne.
Wymienione paliwa w swojej budowie charakteryzują się dużą ilością ciężkich parafin i związków smolistych, które powodują utrudnienia w trakcie ich spalania. Spalanie tych paliw bez uprzedniego ich przygotowania powoduje znaczne przekroczenia emisji gazów w tym benzopirenu i pyłu. Przygotowanie paliw ciężkich przez zastosowanie aktywatora w znacznym stopniu poprawi proces ich spalania.
W światowej energetyce zawodowej znane są różne modyfikatory, które umożliwiają poprawę warunków spalania. Są to głównie modyfikatory, które działają w kierunku czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła. W większości podawane są do komory paleniskowej w postaci sypkiej lub emulsji.
Przewagą proponowanego przez nas płynnego aktywatora ACTIV PROECO jest niewielka ilość podawana do paliw oraz prostota jego dozowania, np. w przypadku olejów popirolitycznych to tylko 0,4% do masy produktu.

Jakie korzyści wynikają z używania aktywatora ACTIV PROECO:

- Stała sprawność kotła
- Wydłużenie pracy kotła
- Zmniejszenie kosztów związanych z remontami
- Zmniejsza emisję szkodliwych gazów do atmosfery w tym: CO, NO x, SO 2, pył, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, włączając benzopiren (silny związek rakotwórczy)
- Brak osadzania się części niespalonych w postaci nagaru, a w związku tym zwiększy się wydajność kotła
- Zwiększenie ilości uzyskiwanego ciepła w wyniku pełnego spalania paliwa


Innoekochem Sp. z o.o.
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Tel. +48 661 864 815
Tel. +48 534 339 295