Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe dotyczące:
"Przeprowadzenie badań aktywatora spalania węgla na poprawę efektywności procesu spalania oraz redukcji emisji".
- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty - .docx .pdf
- Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy - .docx .pdf
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia - .docx .pdf


Innoekochem Sp. z o.o.
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Tel. +48 661 864 815
Tel. +48 534 339 295